ZTNMUSICL46SBFEC513AH9WYJNAR6TFFJ4-11

Tabbulu Maremme - Yuli Yuliadhy

capo di fret 2 Em D# B Am Em D# Am Bm C Bm Em Em Bm nulle pura totoku' memengna Am Em pirasai peddi tea paja Em Bm pura risalaika' bunge'na D Em magi na mangolo wekka dua... Em Bm D Em Em Bm benneng wisseng memengngi mulanna Am Em tekku tunru' bali atitta' Em Bm mauni uniniri wae bosi D Em tabbulu maremme tona'... reff: Em Am pakkita mata dua pajajiatta' D G iya' naita tau kaminang matuna C B mariyase' pangelorengna F#m B monro ka' riyawa pajjello'na... Em Am tekkulle tona monro makkasiyasi D G mauni liwe' pappojikku ri idi' C B engka decengna tomassala C D usappae... B Em nyameng kininnawa... interlude: Em Am D G Am B C Bm Em Bm Em Am D G C B F# B C Em Em Bm benneng wisseng memengngi mulanna Am Em tekku tunru' bali atitta' Em Bm mauni uniniri wae bosi D Em tabbulu maremme tona'... reff: Em Am pakkita mata dua pajajiatta' D G iya' naita tau kaminang matuna C B mariyase' pangelorengna F# B monro ka' riyawa pajjello'na... Em Am tekkulle tona monro makkasiyasi D G mauni liwe' pappojikku ri idi' C B engka decengna tomassala C D usappae... B Em nyameng kininnawa...

Share :

close
script floating ads.txt Menampilkan script floating ads.txt.