ZTNMUSICL46SBFEC513AH9WYJNAR6TFFJ4-11

Lukanegara - versi jepang karera no tochi

A# C Dm A# C Dm A# C Dm A# A Dm A Dm namida wa kao o nagarete Gm mizuumi no yodesu Dm hageshiku nagareteimasu Dm utsukushi kotoba o jaaku na Gm yuwaku nikaemasu Dm nakinagara unadareru A# C Dm boryoku no shita de Dm izen tsue o motazu ni o Gm toshiyori no yo deshita Dm shikimono ya yane ganai jotaide Dm karera ni yotte kyodai noyoni Gm dakishimerareru Dm atatakaku tsutsumareru A# C karera no tochi o jyojyoni A Dm shihai shiteiku A# C Dm karera no basho de kenryoku o matsu reff : A# C Dm anata wa mamotte ita ie o kowashimashita A# C Dm tasukete kureta hito o nagutta A# C Dm karera no tochi ni kunrin shiteiru A# A Dm anata wa hito no kao o shita akuma no yodesu Interlude: A# C Dm A# C Dm A# C Dm A# A Dm Dm izen tsue o motazu ni o Gm toshiyori no yo deshita Dm shikimono ya yane ganai jotaide Dm karera ni yotte kyodai noyoni Gm dakishimerareru Dm atatakaku tsutsumareru A# C karera no tochi o jyojyoni A Dm shihai shiteiku A# C Dm karera no basho de kenryoku o matsu reff : A# C Dm anata wa mamotte ita ie o kowashimashita A# C Dm tasukete kureta hito o nagutta A# C Dm karera no tochi ni kunrin shiteiru A# A Dm anata wa hito no kao o shita akuma no yodesu A# C Dm anata wa mamotte ita ie o kowashimashita A# C Dm tasukete kureta hito o nagutta A# C Dm karera no tochi ni kunrin shiteiru A# A Dm anata wa hito no kao o shita akuma no yodesu

Share :

close
script floating ads.txt Menampilkan script floating ads.txt.