ZTNMUSICL46SBFEC513AH9WYJNAR6TFFJ4-11

Thohirul Qolbi - Maher Zain

Intro:
Cm A# G# Gm Cm A# G# Gm Cm A# G# Gm Gm thoohirul qolbi A# Gm naqiyyun zaakirulillah Cm A# al mushthofas sofi G# Gm sholla a'layhillah Gm akhlaaquhu wa shifaatuhu A# Fm Gm subhaana man sawwaah Cm A# huwa qudwatii wa habiibii G# Gm wa da'watunnajaah Gm yaa Rasulallaah Cm yaa habiiballaah Gm A# faktub lanaa nalqoohu G# Gm nad-uu'ka yaa rabbaah Reff: Cm maula ya sholli A# G# Gm wasallim daiman Abada Cm A# a'la habibika khoiril G# kholqi kullihimi Gm Cm maula ya sholli A# G# Gm wasallim daiman Abada Cm A# a'la habibika khoiril G# Gm kholqi kullihimi Interlude: Cm A# G# Gm Cm A# G# Gm Gm thoohirul qolbi A# Gm naqiyyun zaakirulillah Cm A# al mushthofas sofi G# Gm sholla a'layhillah Gm akhlaaquhu wa shifaatuhu A# Fm Gm subhaana man sawwaah Cm A# huwa qudwatii wa habiibii G# Gm wa da'watunnajaah Gm yaa Rasulallaah Cm yaa habiiballaah Gm A# faktub lanaa nalqoohu G# Gm nad-uu'ka yaa rabbaah Reff: Cm maula ya sholli A# G# Gm wasallim daiman Abada Cm A# a'la habibika khoiril G# kholqi kullihimi Gm Cm maula ya sholli A# G# Gm wasallim daiman Abada Cm A# a'la habibika khoiril G# Gm kholqi kullihimi Cm maula ya sholli A# G# Gm wasallim daiman Abada Cm A# a'la habibika khoiril G# kholqi kullihimi Gm Cm maula ya sholli A# G# Gm wasallim daiman Abada Cm A# a'la habibika khoiril G# Gm kholqi kullihimi

Share :

close
script floating ads.txt Menampilkan script floating ads.txt.