ZTNMUSICL46SBFEC513AH9WYJNAR6TFFJ4-11

Ost Uang Panai Maha(L)R Silariang

Intro:
Am Em Am Em
Am Em Am Em

Am  Em Am   Em  Am
yoyoyoyoyoyo yeah...

Am     Em  Am  Em
Tungguma matu' dirumahmu
Am     Em    Am  Em
Memohon sama orang tuamu...
Am   Em   Am   Em
Bahwa aku ingin melamarmu
Am      Em    Am  Em
Sesuai dengan kemampuanku...

Am    Em  Am   Em
Kenapami itu orang tuamu
Am     Em     Am  Em
Terlalu mahal na kasi' ka...
Am    Em  Am     Em
Seratus juta beras lima pikul
Am     Em     Am
Sunggu tak bisa ku penuhi

Reff:
   F
   Banyak bicara
   G
   Sudah kutempuh untuk
   C  Bm  Am
   Bi...sa...ku
   G   F     G
   Dapatku jalan lain
      Am
   Silariang
   
Am Em Am Em
Am Em Am G
Am

Am     Em   Am   Em
Perlu kau tanya orang tua mu
Am       Em    Am  Em
Terimah dengan kemampuanku...
Am     Em  Am  Em
Juga bilangko pacaranta'
Am     Em     Am  Em
Sungguh tak bisa dipisahkan...

Am    Em  Am     Em
Jangki' takut Duhai kekasihku
Am       Em    Am  Em
Jujur mki sama orang tua ta...
Am    Em   Am      Em
Kekasihmu ini tak sanggup penuhi
Am       Em    Am
Permintaan yang sangat berat

Reff:
   F
   Banyak bicara
   G
   Sudah kutempuh untuk
   C  Bm  Am
   Bi...sa...ku
   G   F     G
   Dapatku jalan lain
      Am
   Silariang
   
Am Em Am Em
Am Em Am Em
Am Em Am
F G C G Am G F G

Am     Em  Am  Em
Tungguma matu' dirumahmu
Am     Em    Am  Em
Memohon sama orang tuamu...
Am   Em   Am   Em
Bahwa aku ingin melamarmu
Am      Em    Am  Em
Sesuai dengan kemampuanku...

Am    Em  Am   Em
Kenapami itu orang tuamu
Am     Em     Am  Em
Terlalu mahal na kasi' ka...
Am    Em  Am     Em
Seratus juta beras lima pikul
Am     Em     Am
Sunggu tak bisa ku penuhi

Reff:
   F
   Banyak bicara
   G
   Sudah kutempuh untuk
   C  Bm  Am
   Bi...sa...ku
   G   F     G
   Dapatku jalan lain
      Am
   Silariang
   
Am Em Am Em 
Am Em Am

Reff:
   F
   Banyak bicara
   G
   Sudah kutempuh untuk
   C  Bm  Am
   Bi...sa...ku
   G   F     G
   Dapatku jalan lain
      Am
   Silariang
   
Am     Em   Am   Em
Perlu kau tanya orang tua mu
Am       Em    Am  Em
Terimah dengan kemampuanku...
Am     Em  Am  Em
Juga bilangko pacaranta'
Am     Em     Am  Em
Sungguh tak bisa dipisahkan...

Am    Em  Am     Em
Jangki' takut Duhai kekasihku
Am       Em    Am  Em
Jujur mki sama orang tua ta...
Am    Em   Am      Em
Kekasihmu ini tak sanggup penuhi
Am       Em    Am
Permintaan yang sangat berat

Share :

close
script floating ads.txt Menampilkan script floating ads.txt.