ZTNMUSICL46SBFEC513AH9WYJNAR6TFFJ4-11

Camming Maddene Ribatu 1 Sandy Cheng

Intro:
Dm    C    A#
A    A#   Gm
A    A#   C
Dm    A

  Dm
Sitegnga taunni sipoji
  C
Padani baju na kancignge
  Gm       A
Esso wenni tuli sibawa
  A    A#  Gm  A
Jokka sipaddua

  Dm
Magiro nalemmu nyawamu
  C
Mulao sibawa laignge
  Gm      A
Monrona iya' ale ale
      Dm   A
Sibawa peddiku

Reff:
         Dm
   Tudang takkajenne mitti' wae mata
          C
   Mingngerrakki anri...
        Gm      A
   Agaro salakku agaro dosaku
       Dm   A
   Lao ri alemu
   
       Dm
   Alemu aleku Purani sippoji
         C
   Sio singkerrui....i
       Gm        A
   Nasaba' iya' Maladde mappoji
       Dm
   Lao ri aleta
   
      Gm
Padani camming
      Dm
Maddene ri batu
      A
Masolang atikku
       Dm
Nataro pappojimmu

Gm    C   F
A#   Gm   A 
Dm    A 

  Dm
Magiro nalemmu nyawamu
  C
Mulao sibawa laignge
  Gm      A
Monrona iya' ale ale
      Dm   A
Sibawa peddiku

Reff:
         Dm
   Tudang takkajenne mitti' wae mata
          C
   Mingngerrakki anri...
        Gm      A
   Agaro salakku agaro dosaku
       Dm   A
   Lao ri alemu
   
       Dm
   Alemu aleku Purani sippoji
         C
   Sio singkerrui....i
       Gm        A
   Nasaba' iya' Maladde mappoji
       Dm
   Lao ri aleta
   
      Gm
Padani camming
      Dm
Maddene ri batu
      A
Masolang atikku
       Dm
Nataro pappojimmu

Gm    A   Dm

Share :

close
script floating ads.txt Menampilkan script floating ads.txt.