ZTNMUSICL46SBFEC513AH9WYJNAR6TFFJ4-11

Cappu pakkuraga Dewi kaddi

Intro :
Am D G C 
Am B Em

Em    Am                          
Kegani utiwi....
D    G                             
Peddi riatikku...
C     Am                       
Engka ku kasi
 B      Em                     
Napakkua pajajiammu

Em     Am                          
Iyaro pale'na
D      G                   
Duae pajajiammu
C    Am                       
Makkita daeng
  B    Em                        
Kasi riasogireng

   C     Em               
Melle tongeg sa atinna
  C   Em                        
Lao rialeku
    C     Em                    
Ettata kasi sippoji
    D                          
Nakuri sampeang
    B    Em                    
Saba tau kasiasima

Reff
        Am    D                
  Agana kasi daeng gaukku
        G     C             
  Aga Tona ro pakkuleakku
        Am    B              
  Turusi mani pangelorenna
        Em E                  
  Natepu minasanna

        Am    D                
  Kegani umalireng peddiku
        G    C           
  Saba cappuni pakkuragaku
        Am    B             
  Tajengngi kasi lao madduta
         Em                
  Nalawa tomatoammu

   C      Em             
Rekko pale memeng daeng
   C      Em                 
Temma siddiki ri lino
   C      D                   
Ri ahera' piro daeng
   Em                         
Na tosiruntu

Musik
Am  D  G C
Am  C  B
Em  Am B G C
Am  B  Em

Reff
        Am    D                
  Agana kasi daeng gaukku
        G     C             
  Aga Tona ro pakkuleakku
        Am    B              
  Turusi mani pangelorenna
        Em E                  
  Natepu minasanna

        Am    D                
  Kegani umalireng peddiku
        G    C           
  Saba cappuni pakkuragaku
        Am    B             
  Tajengngi kasi lao madduta
         Em                
  Nalawa tomatoammu

   C      Em             
Rekko pale memeng daeng
   C      Em                 
Temma siddiki ri lino
   C      D                   
Ri ahera' piro daeng
   Em                         
Na tosiruntu

   C      D                   
Ri ahera' piro daeng
   Em                         
Na tosiruntu

Share :

close
script floating ads.txt Menampilkan script floating ads.txt.